Så får du en sund och bra inomhusmiljö

Har ditt hus drabbats av fuktskador eller misstänker du mögelangrepp? Orsakerna till detta kan vara många. Golven kan vara det som är mest utsatt många gånger och en fuktskada i golv kan uppstå genom flertalet olika saker. Många gånger handlar det om att diskmaskinen läckt vatten under en längre tid och utan att man vetat om det, eller så kan det bero på skador på en vattenledning eller ett avlopp som inte fungerar. Som sagt, orsakerna kan vara många och det är inte alltid man vet vad man skall göra när detta väl inträffar.

Mekaniskt ventilerade golv håller ditt hus friskt och sunt

För att förhindra att dessa typer av skador uppstår brukar jag rekommendera att installera mekaniskt ventilerande golv. Detta är alltså en mekanisk undergolvsventilation som håller ditt hus friskt och sunt och helt enkelt hindrar mögel och fukt mot att uppstå i golvkonstruktionen. Detta system är även energisnålt och har en låg bygghöjd på endast 8 mm vilket jag tycker är riktigt, riktigt fördelaktigt eftersom man då enkelt kan lägga flertalet av andra material ovanpå utan att det påverkar rummets helhetsintryck alltför mycket.

Behagligare och varmare golv när varm rumsluft tar sig ner under fuktspärrsmattan

Mekaniskt ventilerade golv stoppar även exempelvis giftiga gaser från att ta sig ut i rumsluften och gör helt enkelt att du får en sund och bra inomhusmiljö. Du kommer även att få ett mer behagligare och varmare golv på grund av att varm rumsluft förs ner under själva fuktspärrsmattan. Är du i behov av detta eller vill veta mer? Kontakta din närmaste installatör för att se över just din situation och vad du kan göra åt dina fuktskadade golv, eller andra typer av fuktskador och mögelangrepp på golv eller andra ställen i ditt hus.