Utanpåliggande kabeldragning

I många hus är alla elkablar dragna bakom väggarna vilket har gjorts på många nyare hus helt tvärtemot hur det gjordes förr när man byggde husen. Som tur är har någon nu kommit på att det blir mycket enklare att lägga elen utanpå istället. Att säga innan du läser vidare, tänk på att alltid anlita elektriker innan du ger dig på något du inte får eller kan. Själv anlitar jag alltid samma elektriker i Landskrona som jag har stor tilltro till. Hur som helst, den som kom på att börja marknadsföra utanpåliggande kablar kommer att hyllas av många elektriker troligtvis då det är både flexibelt och kostnadseffektivt. Dessa produkter gör installationen enklare vid bland annat renovering då kabeln kan dras utvändigt och man slipper fälla in dosor och installationsrör.

Kostnadseffektivt för elektriker

En stor fördel är att det sparas tid vid installation av utanpåliggande apparater och kablar. Det som annars också brukar ta mycket tid är alla infräsningar och dessa slipper man göra med utanpåliggande produkter. Utöver fördelarna ovan kan man också säga att det är en mycket flexibel lösning om man vill byta apparater.

Innan du anlitar elektriker

Att hantera el på fel sätt är direkt livsfarligt. Därför är det oerhört viktigt att den som utför all koppling med el har rätt behörighet och kunskap. Inte nog med att du kan bli skadad vid en felaktig hantering utan det kan också leda till brand och död. Vid minsta osäkerhet så ska du alltid anlita en behörig elektriker istället. Men du får utföra en del enklare elarbeten själv, OM du vet att du har tillräckliga kunskaper. Till exempel vid byte av ett befintligt vägguttag eller en existerande strömbrytare med högst 16 A, ska du alltid anlita ett elinstallationsföretag. Vid förändringar i den fasta elinstallationen, till exempel ett uttag i köket och elledningar i väggar, ska ett registrerat elinstallationsföretag alltid anlitas.